Duurzaam ondernemen

ISO 14001

Alkern is de enige producent in beton met het ISO 14001 certificaat dat vernieuwd werd in 2012 voor 3 jaar. Onze doelstelling bestaat erin om onze activiteiten te ontwikkelen met behoud van respect voor onze omgeving. Sedert 2004 werd er een milieuplan in ons bedrijf opgesteld om deze certificatie te bewerkstelligen. Andere acties zijn ondernomen zoals ondermeer afvalrecyclage, de recuperatie van paletten en het verwijderen van de koolstofafdruk voor onze produktiesites.

 

Duurzaam beleid

Als voorloper van gerectificeerde betonblokken met een kleine voeg heeft Alkern een revolutie ontwikkeld in het metselwerk van betonnen metselstenen. De koolstofvoetafdruk is daardoor met de helft gedaald, alsook het gebruik van water is op de werf met een negende gedaald. Het zware werk op de werf is bijgevolg verminderd door het gebruik van de gerectificeerde blokken type ALKERBLOC.

De ontwikkeling van de isolerende metselstenen door pack RT 2012 biedt een waaier van thermische oplossingen.

Tevens doen wij ook aan research betreffende materialen op basis van biologische oorsprong zoals ondermeer producten op basis van hennep, linnen, hout en miscanthus. Deze beton op basis van biologische ingrediënten vermindert de koolstofvoetafdruk en is geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen afkomstig uit biomassa.

Engagement – charter

Ik beschouw het respect voor de omgeving als essentieel bij de ontwikkeling van onze ontginningsactiviteiten en bij de productie van onze betonproducten.

Op heden door mijn engagement voor een milieu-aanpak, wens ik ons doel te omschrijven als een proces naar continue verbetering en ik vraag aan de verantwoordelijken van de filialen (PDG en directeurs van de Productie/Ontwikkeling) om zich te engageren om onderstaande prioriteiten te bewerkstelligen :

  • Het identificeren en respecteren van de wettelijke verplichtingen.
  • Het voorkomen van de verontreiniging.
  • Het aangrijpen van alle opportuniteiten bij het respect voor het milieu, ondermeer op het domein van lawaaihinder, waterbeheer, transport en specifiek bij nieuwe industriële projecten.
  • Het opmaken van een afvalbeheer door sortering, recyclage en waardebepaling.
  • Het beheren van het verbruik van de energiebronnen en het verbruik telkens verminderen indien mogelijk.
  • De vorming en opleiding van het personeel.
  • Het communiceren en aanzetten tot opvolging van ons beleid aan de externe medewerkers.